Nandini

I Indien går køerne rundt i byerne. 

I Nandini følger vi gennem en dag, fra tidlig morgen til sen aften, 2 køer: den store betragter Guldhorn og den kønne og iltre Mor, med hendes lille søn. Op ad formiddagen står den elegante Lady Di på, og desuden har vi fornøjelsen at præsentere The Special Guest Star, Sko Ko.

Hvad laver en byko hele dagen? Hvor går den hen?  Hvad er det med hinduismen og køerne?

Nandini giver svar på disse spørgsmål og mange flere.

 

Fuld af musik, farver og et livligt byliv, er Nandini en stemningsrejse ind i bykøernes.. og menneskenes hverdag, et portræt af et samfund, en kultur, som er meget anderledes end vores, og hvor mennesker og dyr lever side om side... endnu.

 

57 min.

Danmark / 2006

 

Foto, lyd, instruktion, manuskript, produktion: Helle Ryslinge

Klip: Mads Nielsen, Helle Ryslinge
Lyd mix: Rune Sand
Musik: Forskellige indiske komponister og Joachim Holbek

 

Produceret af Virusfilm med støtte af Det Danske Filminstitut / Filmværkstedet.

   

   

I India the cows are walking about in the cities

 In Nandini we are following through a day, from early morning till late evening, 2 cows: the great observer Gold Horn and the pretty and fierce Mother, with her little son. Late morning we meet the elegant Lady Di, and further more we have the pleasure of presenting The Special Guest Star, Shoe Cow.

What is an urban cow doing all day? Where does she go?  What is it with hinduism and cows?

Nandini gives the answer to these questions and many more.

 

Full of music, colours and a lively city life, Nandini is a portrait of a society, a culture, which is very different from ours, and where humans and animals are living side by side… still.

 

57 min.

Denmark / 2006

 

Photo, direction, script, production: Helle Ryslinge

Editing: Mads Nielsen, Helle Ryslinge
Sound mix: Rune Sand
Cover: Flemming Buhl Olsen

 

Produced by Virusfilm with support by The Danish Film Institute / Film Workshop.