UK page

Indien. Det første møde var et regulært kulturchok. Biografen var det næste. Jeg havde aldrig set noget lignende. Det var på næsten alle planer. Men det, der slog benene væk var den store musiske fornemmelse, skønheden, energien, glæden ved og legen med selve mediet. Og så en overvældende sanselighed.

- Helle Ryslinge

 

I LARGER THAN LIFE foretager instruktøren en rejse ind i den indiske film kulturs sjæl. Indien er verdens største filmproducerende land, og de har lavet film lige fra 1912.. storfilm altså, for indisk film er storfilm, det er glamour, sang, dans, farver, drama, det er fantasi og benhård realisme… det er alt.

Filmen er en formidling af hvad indisk film handler om.. fra gaden hvor film er allestedsnærværende og hvor filmmusikken fylder ørerne med liflige og rytmiske klange,  ind i den pakkede biograf hvor inderne nyder filmens unikke, farvefyldte univers og bag kameraerne hvor vi møder gud på jorden, superstar Shah Rukh Khan og en af de kvindelige topstjerner Manisha Koirala.

Filmen kommer omkring den indiske filmkulturs egentlige kerne, omkring sensualiteten – hvordan det indiske filmsprog ikke lader noget stå ufortalt, men dog uden at vise sexscener, hvorfor kvindernes karriere er markant kortere end mændenes, omkring  religion og ritualer.

Filmen er en kærlighedserklæring til indernes elegante beherskelse af, kærlighed til og dyrkelse af filmmediet. Og den er en appel til at se ud over de vante lærreder og om at lade sig inspirere af det anderledes.

I Indien er film i alt og over alt. Det er den vigtigste form for underholdning og rangerer ofte over noget så basalt som at få et måltid mad.

At film er en afgørende faktor for det indiske folk er alle i filmen enige om .. fra manden på gaden til stjernen i sin sorte Mercedes med de tonede ruder.

I Indien er film LARGER THAN LIFE

 

 

DK page

India.. the first meeting was down right a cultural chok. Cinema was the next one. I had never seen anything like it. It was in almost every way, but what sweped my feet away, was the great musical feeling,  the beauty, the energy, the joy of and the playing with the media.. and then an overwhelming sensuality.

                                                                                                                          - Helle Ryslinge

 

In LARGER THAN LIFE the director undertakes a journey into the spirit and soul of Indian cinema. India is the worlds largest film producing country, they started filmmaking in 1912.. epics

that is, because Indian cinema is epic, grand scale, glamour, singing, dancing, drama. It’s fantasy and bone hard realism. It’s everything.

The film is communitating what Indian cinema is about…  from the streets, where film is omnipresent and where film music fill the ears with delicious and rhythmic sound,  into the packed cinema hall where the Indians are enjoying  the unique, colourful film univers and behind the cameras where we meet god on earth, superstar Shah Rukh Khan and one of the female top stars Manisha Koirala.

The film  goes to the core of Indian film culture, sensualism – how Indian film languagre does not let anything stand untold, but without sex scnes, why the carrier oif the female stars is markedly shorter that that of the men, about religion and rituals.

The film is a declaration of love for the Indians elegant mastering of - love for - and worshiping of the film media. It’s also an appeal to look beyond then the well known screens and about letting one be inspired by what is different.