UK page    

 

Henry – det mandlige kælenavn for sygeplejersken Henriette, er i 30erne og ugift. Som mange moderne kvinder vil hun ha uafhængigheden til at bestemme over sig selv, så hun tør ikke vise sin sårbarhed, tør ikke indrømme at hun drømmer om at slå sig ned med den ”ene helt specielle” og få børn. Andre folks problemer kan hun ordne, men når det kommer til hende selv, går tingene straks tungere.

Filmen portrætterer en periode i Henriettes, ellers ret monotome liv, hvor alt synes at ske samtidig. I denne periode får syv forskelle mænd betydning for hendes personlige udvikling. Finn, hendes ex-kæreste, som en dag gik efter cigaretter og aldrig kom tilbage, og som hun nu møder igen ved et tilfælde. Henrik Løwe, en ambitiøs og selvhøjtidelig læge som hun pludselig tror er manden i hendes liv. Woodroff, en engelsk professor, som synes at hun er meget sjovere end Dr. Løwe som har inviteret ham hjem til middag. Hendes lejer Bent, lige så ensom som hun selv på sin måde. Hendes bror Ole, en ikke-succesfuld maler. Bøgh, hendes kæreste, mere ud af nødvendighed end noget andet, og som hun har svært ved at få sagt fra til, og endelig den døende patient Holm, som gir Henriette modet til at indse sin svaghed.

Henriette, et menneske fanget i storby-vanviddet, blir tvunget til at tage hånd om sit eget liv.

 

 

 

 

 

 

 

     DK-side-----

 

Henriette, a human being, caught in the big city madness, is forced to take her own life in hand. Henry – the male nick name of the nurse Henriette, is in her 30’s and unmarried. Like so many modern women she wants the independence to “decide for herself”. So she doesn’t dare to show her vulnerability, doesn’t dare to admit that she would like to just settle down with that one ”special someone” and have children. Other people’s problems she can handle in the wink-of-an-eye, but then it comes to her own affairs, things just don’t go that easy.

The film portrays a period in Henry’s usually rather monotonous life, where everything seems to happen at once.  In this period seven different men become important for her personal development. Finn, her ex-lover, who one day went for cigarettes and never came back, and whom she suddenly meets again. Henrik Løwe, an ambitious and self-important doctor, whom she suddenly thinks is the man in her life. Woodroff, a British professor, who find her much more funny that he finds Dr. Løwe, who has invited him home for dinner. Her lodger, Bent, as lonely in his way as she is in hers. Her brother, Ole, who is an unsuccessful painter. Bøgh, her boyfriend, more out of necessity that anything else and whom she can’t seem to get rid of, and finally the dying patient, Holm, who gives Henriette the courage to acknowledge her own weakness.